Wari uzi ko umuravumba uvura undwara 25 zose? Reba izo arizo n'uko ugenda ukoreshwa kuri buri ndwara

Wari uzi ko umuravumba uvura undwara 25 zose? Reba izo arizo n'uko ugenda ukoreshwa kuri buri ndwara

  • Indwara zivurwa n'umuravumba

  • Ibinyabutabire biboneka mu muravumba

  • Uko wakoresha umuravumba wivura

  • Akamaro k'umuravumba

Oct 28,2023

Umuravumba ni umuti gakondo ukomoka ku bimera utangaje , umuravumba ufite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye ,zaba indwara ziterwa n'amavirusi , indwara ziterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri ,iziterwa n'udukoko tw'imiyege ndetse nizindi nyinshi cyane. 

Kuva kera umuravumba wakoreshwaga n'abanyarwanda mu kwivura indwara zitandukanye ,zaba indwara zo mu nda ndetse n'indwara zo mu buhumekero , umuravumba uzwi ku izina rya Tetradenia Riparia ,mu bihugu biteye imbere umuravumba ukorwamo imiti y'ibinini .

Umuravumba uvura iki?

Umuravumba ufite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye , ni kimwe mu bimera bivura indwara zitandukanye , umutobe uva mu mababi y'umuravumba ushobora gukoreshwa no mu kwica udukoko ,ndetse no mu gusukura ibikoresho no kwirukana impumuro nko mu musarani muri make ushobora gukoreshwa nk;umuti wa antiseptic .

Ibinyabutabire dusanga mu muravumba bikora nk'umuti 

Mu muravumba dusangamo ibinyabutabire bitandukanye ari nabyo biha umuravumba ubushobozi bwo kuvura nk'imiti .

Mu muravumba dusangamo ibinyabutabire bikurikira:

Phenol alkaloids flavonoids

Phlobatannins

diterpenes

sesquiterpenes

terpineol

fenchone

B-fenchyl alcohol

B-caryophyllene

perillyl alcohol 

phytosterols

Ibinyabutabire bya Diterpenes na Sesquiterpenes nibyo biha umuravumba ubushobozi bwo kuvura indwara ziterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri , udukoko tw'amavirusi ndetse no kuvura kubyimbirwa .

Ibinyabutabire bya Saponins , Phenols na flavonoids nabyo bituma umuravumba ugira ubushobozi bwo kuvura indwara ziterwa n'imiyege , uvura allergies , uvura ububabare no kubyimbirwa .

Ibinyabutabire bya Alkaloids dusanga mu muravumba nabyo bituma umuravumba ugira bushobozi bwo kuvura indwara zo mu nda ndetse n'inzoka zo mu nda .

Dore icyo ibara ry'inkari,impumuro yazo n'incuro unyara ku munsi bisobanuye ku buzima bwawe. Menya igihe ugomba kujya kwa muganga

Ubushakashatsi butandukanye bwakozwe ku muravumba 

Hari ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa ku muravumba aribwo 

Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko amababi y'umuravumba yifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara ya malariya yoroheje , cyane cyane iyatewe n'agakoko ka plasmodium falciparum 

Ikinyabutabire cya Diterpene gifite ubushobozi bwo kuvura ububabare bungana n'ubw'imiti ya papaverine ,

Imiti ikamurwa mu mababi y'umuravumba ifite ubushobozi bwo kuvura no kwica udukoko two mu bwoko bwa bagiteri nka staphylococcus aureus , staphylococcus epidermis ,  bacillus cereus , bacillus subtilis , micrococcus kristinae , candida albicans ,mycobacterium smegmatis nutundi .....

Indwara umuravumba ushobora kuvura 

Umuravumba ushobora kuvura indwara nyinshi zirimo 

Ibisebe 

ise

ikibyimba

kuwusiga aho warumwe n'imibu hagakira

ibimeme

inkorora

anjine

ibicurane 

umusonga woroheje 

gufungana mu mazuru 

bronchite

umuhaha 

agatembwe

umunaniro ukabije

umuriro utazi icyawuteye

kubabara mu gituza  

amagrippe 

rhinite

kunyara ukababara 

ubuganga

kuribwa umutwe (migraine)

diarrhea /  impiswi

kubabara mu nda 

kuvura inzoka zo mu nda 

amibe 

Uko bategura umuravumba bagamije kwivura 

Uko bategura umuravumba bagamije kwivura

 

Hari uburyo butandukanye wateguramo umuravumba ugamije kwivura indwara zitandukanye aribwo 

1. kwivura umunaniro mu gihe  utwite 

Hano ufata amababi y'umuravumba ,ukayaakamuramo umutobe wayo ,hanyuma ukawuvanga n'amazi uri bukarabe umubiri wose , ibi bikunze gukoreshwa mu gihugu cya Uganda mu kwivura umuananiro mu gihe utwite .

 

2. Kwivura amibe n'inzoka zo mu nda 

Hano ufata amababi y'umuravumba , ukayakamuramo umutobe wayo ,nta kindi kintu uvanzemo , hanyuma ukanywa ayo mazi wakuyemo 

3. Kwivura Indwara y'ise 

Kwivura ise , ufata amababi y'umuravumba ,ukayakamura , hanyuma wa mutobe wabonye ugashyiramo umunyu wa gikukuri , ukabivanga neza kugeza igihe gikukuri yayongeyemo yose , hanyuma ukazajya ubisiga hahandi ku ruhu ise yafashe .

4. Kuribwa mu nda 

Hano ufata amababi ukayaakamuramo umutobe , hanyuma ugashyiramo amazi make ,ubundi ukabinywa .

5. Kwivira Impiswi

hano ukoresha amababi y'umuravumba ,ukaba ushobora kuyanywa cyangwa ukayakoramo umutobe hanyuma ukawunywa .

6. Kwivura indwara zifata mu muyoboro w'inkari 

Hano ufata umuravumba ukawuvanga n'imizi y'umunkamba . hayuma wamara kubisya neza ukabivanga n'amazi akaba aribyo unywa .

7. Kwivura ama grippe n'inkorora 

Hano ufata amababi y'umravumba ,ukayakamura ,hanyuma umutobe wayo ukawuvanga n'indimu wakamuye ,ukabinywa .

Niwibonaho ibi bimenyetso uzihutire kwipimisha Virusi itera SIDA mu maguru mashya

Icyitonderwa 

Burya imiti gakondo harimo nuyu w'umuravumba , kuyikoresha bisaba kwitinda no gukoresha ingano yayo ntoya ,  kubera ko iyo yakoreshejwe nabi ishobora gutera ibindi bibazo bikomeye mu mubiri birimo nko kwangirika kw'impyiko n'umwijima .

Ku bana , gukoresa umuravumba ni ibyo kwitondera no kwirinda kuko bo ushobora kubangiza kurusha abantu bakuru , ni byiza ko wawutegurana isuku mbere yo kuwunywa .