Abakobwa: Ntuzemerere umusore kugukora kuri ibi bice kuko n'ubwo bifatwa nk'ibisanzwe byatuma wisanga mwateye akabariro kandi utabiteganyaga

Abakobwa: Ntuzemerere umusore kugukora kuri ibi bice kuko n'ubwo bifatwa nk'ibisanzwe byatuma wisanga mwateye akabariro kandi utabiteganyaga

  • Dore ibice 4 by'ingenzi utagomba kwemerera umusore kuvogera kuko iyo abikozeho ushobora kwisanga mu buriri bwe utabiteguye

Dec 13,2023

Ubusanzwe igitsinagore ni impano ikomeye Imana yahaye abagabo. Biragoye ko wabona umugabo udakururwa nabo cyangwa utifuza umukobwa uko yaba ameze kose.

. Dore ibice ugomba kurinda umusore gukoraho niba udashaka gutera akabariro na we

. Urabe maso niba umusore atangiye kugukora kuri ibi bice

. Ibice byuzuye uburyohe ku mubiri w'umukobwa

. Amayeri abasore bakoresha bakagusha abakobwa mu mutego wo gutera akabariro na bo

 

Hari rero abakobwa batabikunda ugasanga barikomeza cyane ku bagabo, bigatuma abagabo nabo baharanira kumenya intege nke zabo kugira ngo babone aho bahera bagera ku byo babashakaho.

 

N’ubwo ari byiza kumenya icyo umugore cyangwa umukobwa mukundana akunda n’aho akunda ko umukora kugira ngo utamubangamira, si ngombwa ko aho hose uhakora ugamije gusa imibon1no mpuzabits1na.

 

Niba rero uri umukobwa ukabona umuhungu aragukorakora kuri ibi bice tugiye kugarukaho, uzarye uri menge bitazagutura mu mutego wo gukora kuryamana na we utabigambiriye.

 

1. Ku ijosi

 

Iki gice ni igice gikomeye cyane mu gushyira umukobwa mu byiyumvo byo gutera akabariro ku buryo byagora ko umukobwa utabasha kwigenzura yikura ku musore watangiye amukorakora, amusomagura kuri iki gice. Niba mubizi bamwe, ubundi burya ngo no kuba umukobwa cyangwa umusore yaguhobera mugahuza imisaya ku buryo abasha kuguhumekera ku ijosi, ni kimwe mu bintu bikurura ubushagarira cyane buganisha ku gutera akabariro. Niba ubona ko umusore ari kugukora cyane kuri iki gice, bikumire bitaragutura mu mutego.

 

2. Kunda

 

Burya inda y’abakobwa ikunze cyane kubabuza kwigenzura igihe iri gukorakorwa n’igits1nagabo. Mwibuke ko ari naho hari umukondo, ku musore wabashije guhabwa urwaho rwo kuyikoraho, ashobora no kuzamuka akagana ku mabere gutyo gutyo. Niba rero ubonye atangiye kugukorakora kuri ibi bice, muhagarike amazi atararenga inkombe.

IZINDI WASOMA:

. Dore ibintu umugore wese uca inyuma umugabo we akora. Nubibona urabe maso

. Abakobwa: Uramutse ukoze ibi bintu nta kabuza umusore mukundana yahita akugira umugore

. Abasore: Dore ibintu 15 ugomba kumenya mbere yo kujya gutereta inkumi. Niba utabizi nta kabuza uzaterwa indobo

. Burya ngo umugabo ategetswe gusohora incuro 21 buri kwezi - IMPAMVU

 

3. Amatwi

 

Umuzenguruko w’ugutwi ni ahandi hantu abakobwa bakunze gukorwa bagasabwa n’ubushake bwo gutera akabariro. Abasore benshi bakunze kuhakoresha intoki, ururimi nk’abari kuhasoma n’ubundi buryo bwo gusa nk’abahumekera umwuka ku mukobwa biganisha ku kumwinjiza mu bushake bwo gukora imibonan. Niba uri umukobwa ukabona umuhungu muri kumwe muganira ari kwibanda ku gukorakora kuri ibi bice twavugaga, kumira bitaragera ku rwego utakekaga kuko iyo bitinze ntuba ukibashije kwigenzura.

 

4. Ikibero cyangwa amatako

Amatako y'umukobwa na yo ari mu bice byumva cyane ubushagarira iyo gikozweho n'umusore yaba yakuyeho umwenda cyangwa arimo kubikorera inyuma yawo. Iki gice ni kimwe mu bishobora kukugusha mu mutego wo kwisanga mu buriri bw'umusore utabigambiriye n'ubwo abakobwa benshi batajya babitekereza. Niba rero umusore atangiye kugukorakora ku matako muhagarike hakiri kare niba  iyo gahunda ntayo uteganya kuko uko ugenda utwarwa agenda azamura agana ku myanya y'ibanga kandi aha ho nahagera azaba agufite neza neza.

 

5. Mu musatsi

Gukora mu misatsi y’umukobwa cyangwa umugore bifasha cyane umugabo kumwumvisha icyo akeneye, imisatsi kandi ku bagore ibamo ubushagarira butuma batwarwa igihe cyose umugabo arimo kuyikoramo kuburyo bashobora no gushiduka ibitekerezo byabo byagiye kure bagahita bifuza gushaka gutera akabariro.

 

6. Mu biganza

Abantu b’ibitsina bitandukanye iyo bafatanye mu biganza umwanya munini bishobora gutuma umugore yumva ashatse gutera akabariro ariko bikaba akarusho iyo umugabo asa nk’ushimashima cyangwa akorakora mu biganza by’umugore, ubushagarira buhita bwihuta cyane kuburyo bica intege umugore mu bijyanye n’ubushake bw’akabariro.

 

7. Amabere

Amabere y’umukobwa ni igice cy’umubiri umugabo akoraho maze umukobwa agahita yumva ubushagarira umubiri we wose bigatuma yumva ashatse gutera akabariro ako kanya.

 

Src: kingsparo