Dore ibimenyetso 5 byakwereka mbere y'igihe ko uzagira urugo ruhora rushya nuramuka ubanye n'umukunzi wawe

Dore ibimenyetso 5 byakwereka mbere y'igihe ko uzagira urugo ruhora rushya nuramuka ubanye n'umukunzi wawe

May 06,2024

Ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo mu mibanire no mu bashakanye, ni byiza kwirinda ibibazo nk'ibi mbere y'uko bigorana kubivamo kubera inshingano z'abashakanye, umuryango ndetse n'abana.

Niba mutarashyingiranwa, ukabona bimwe muri ibi bimenyetso hindura inzira amaguru akingendwa:

Dore ibimenyetso bimwe byo kuburira:

1. Imico ibiri(indimi 2) cyangwa ihindagurika

Niba rimwe na rimwe, umuntu yigaragaza nk'aho aryoshye kandi mwiza, umuntu tuma wumva ko udasanzwe kandi uri uw'ingenzi. Ibindi bihe akaba afite umutima mubi kandi ukaze, cyangwa uhitamo kugukoresha bucece cyangwa ubundi buryo bwo kuguhana.

Imyitwarire myiza nayo ni amabendera atukura; ntushaka kumara ubuzima bwawe uhuza amarangamutima yabo.

2. Ibibazo by'uburakari

Ntashyira mu gaciro iyo arakaye? Nk'induru, gukubita urukuta cyangwa gutera ibikoresho byo mu nzu? Iyo umuntu azamuye ijwi mu gihe atongana, ni ukubera ko yabuze kuyobora ikiganiro kandi ashaka kugutera ubwoba ngo ashimangire kugenzura no kuganza. Kugukankamira ni uburyo bwo kuguhohotera mu rwego rwo kukwambura agaciro no kugucisha bugufi. Ntukemere; genda ako kanya.

3. Bagusenya n'amagambo

Iyo amagambo yabo agusuzuguye, atuka isura yawe igaragara, ubukungu, umuryango n'imyitwarire, icyo ni ikimenyetso gikomeye cyo kuburira. Niba utanga cyangwa ukora uko bishakiye, fata ikiruhuko cyawe ako kanya.

4. Bagutandukanya n'abandi

Niba adakunda inshuti zawe cyangwa abo mu muryango wawe, arashaka ko wowe wese uba uwe wenyine kandi akagurisha ingengabitekerezo igira iti 'Reka turwanye abatwitambika', muhungure kure.

5. Kugenzura no gufuha

Ibi (kugenzura no gufuha) bituruka mu bwigunge. Ashobora kwibaza ubudahemuka bwawe, akanyura kuri terefone zawe no ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo amenye niba uriganya ndetse akanagushinja ko wamuciye inyuma mu rwego rwo kugutandukanya no kuguca ku bandi ngo usigare wenyine. Niba ari uku ateye muhungire kure.